Преди да резервирате ресторант и да определите дата за кръщавка прочетете внимателно написаниото по-долу:

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВЕТО КРЪЩЕНИЕ

Желателно е да се направи предварителна среща със свещеника  преди определянето на  дата за кръщение, за да може да се проведе кратък православен катехизис с кръщелника, който трябва да познава Нашата вяра и да знае: Символа на Вярата, молитвата Отче наш и Десетте Божии заповеди (ще бъде питан). Могат да се намерят в страницата КРАТЪК ПРАВОСЛАВЕН КАТЕХИЗИС, също и
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com/p/blog-page.html, pravoslavieto.com, pravoslavie.bg, dveri.bg.

Катехизисът може да се проведе и чрез електронната поща, а срокът да се съкрати в зъвисимост от подготовката на кръщелника.

Когато детето е малко срокът за подготовка зависи от кръстникът и родителите, които трябва да са запознати с Нашата вяра и да знаят: Символа на Вярата, молитвата Отче наш и Десетте Божии заповеди (ще бъдат питани). Могат да се намерят в страницата КРАТЪК ПРАВОСЛАВЕН КАТЕХИЗИС, също и
http://bg-tzarkvaispania.blogspot.com/p/blog-page.html, pravoslavieto.com, pravoslavie.bg, dveri.bg.

Препоръчваме на родителите и кръстника да намерят време и да пристъпят към Св. Тайнства Покаяние – Изповед и Причастие, които са знак на нашето реалнa принадлежност към Св. Православна църква и участие в нейния живот.

*(Църковните правила предвиждат присъствието на един възприемник (кръстник или кръстница) при извършване на тайнството Кръщение.)
ВЪПРОСИ КЪМ КРЪСТНИКА, РОДИТЕЛИТЕ И КРЪЩЕЛНИКА (ако не е малко дете)

ЗАБЕЛЕЖКА: Отговорете писмено и изпратете на e-mail: rev_aleksandar@yahoo.es или WhatsApp.

Защо искате да кръстите детето си? (Защо искате да се кръстите?)

2.   Познавате ли вярата си? В какво и как вярвате?

3.  Знаете ли, че по време на кръщавката се извършват две св. Тайнства: Кръщение с вода и Миропомазание – Кръщение със Св. Дух?
Знаете ли какво са те и защо се кръщаваме?

4.  Знаете ли какво е св. Тайнство Изповед – Покаяние и защо се изповядваме?

5.  Знаете ли какво е св. Тайнство Причащение и защо се причастявяме?

6.  Знаете ли, че нашата вяра е начин на живот?

7.  Знаете ли какви са задълженията и отговорностите на кръстника?

8.  Въпрос към кръстените: Кога за последен път сте били на изповед и св. Причастие? Ако не сте били, не смятате ли, че е дошъл момента да го направите?

Ако сте готови, може да продължите да четете.

Изисквания
Забележка: Денят и часът за св. Кръщение се уточняват предварително със свещеника.

 1. Кръстникът (кръстницата) да изповядват Източно Православна вяра, да представи свидетелство за св. Кръщение. Не се допуска кръстникът да бъде от друго изповедание.
 2. Молба за св. Кръщение по образец, Акт за раждане на детето (според страната на произход) и Libro de familia, ако е роденно в Испания.
 3. Дрехи за преобличане на кръщаващото се дете, църковната препоръка е да са бeли – символ на духовна чистота и обновление на човека. (В зависимост от възможностите и желанието.)
 4. Две хавлиени кърпи – една голяма необходима за подсушаване на кръщаващото се дете и една по-малка необходима на свещеника при църковното служение.
 5. Зехтин и червено вино.
 6. Малка китка за поръсване.
 7. Подаръците за детето: кръстче, иконка и др. е необходимо да се оставят на свещеника преди започване на богослужението за тяхното освещаване.
 8. По български обичай, след приключване на богослужението, присъстващите на това църковно тайнство могат да се почерпят за здраве и за това е добре да се донесат питка, мед, бутилка вино и сладкиши по избор на честващите празника.
 9. Свещите се закупуват в храма.
 10. Кръщелното свизетелство се издава на  Испански и Български. (Поради това, молбата за Св. Кръщение се попълва на Испански, за да не се допусне грешка в транскрипцията на имената.)
 11. Родителите и кръстниците трябва да са наясно със следните случаи, в които църковният брак не е разрешен: при Светото кръщение: първа степен – кръстниците не могат да сключват брак със своите кръщелници; и втора степен – кръстниците не могат да сключват брак с родителите на своите кръщелници.

ОБРАЗЕЦ НА МОЛБАТА

1. SOLICITUD DE BAUTISMO PARA NIÑOS

IGLESIA ORTODOXA BULGARA – PATRIARCADO BULGARO
DIÓCESIS OCCIDENTAL Y MEDIOEUROPEO
 
IGLESIA ORTODOXA BULGARA EN ESPAÑA
PARROQUIA “SANTOS  KIRILO  Y  METODIO”
DENIA (Alicante)
 
SOLICITUD DE BAUTISMO 
 
Nosotros, los abajo firmantes, con domicilio en la C/…………………………………………. Nº….., de…………,tel…………………

Solicitamos a la Iglesia Ortodoxa Búlgara el bautismo para:

Un Niño/a…………………………………………………., DNI/NIE: ……………….., LIBRO DE FAMILIA Nº………………, tomo….., pág…; EGN:…………………,Nacido/a en  Ciudad de…………….., Prov………………., País……………, El día….. de….. de…..20…., a las….. horas.

Es hijo/a de Don……………………………………………………..NIE:………………….., EGN:……………, Natural de Ciudad de………….., Prov………………, País…………….
Y de Doña……………………………………………………………….., NIE:…………………., EGN:………………, Natural de Ciudad de……………, Prov……………., País……………….
PAREJA LEGALMENTE CASADA el día………de…….de……….
en Ciudad de……………………., Parroquia de…. ………………………………………
(Se puede elegir: SIN MATRIMONIO, PAREJA DE HECHO, MADRE SOLTERA o PADRE SOLTERO)
RELIGIÓN DE LOS PADRES…………………………………………………

Padrino/Madrina: Don/ña………………………………………., NIE:….…………, EGN:………….….., Natural de Ciudad de………………, Prov……………….., País………………

Queremos que esto Santo Sacramento sea señal pública de que nos comprometemos a educarle cristianamente en la Religión Ortodoxa, según el espíritu del Evangelio y las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia Ortodoxa.

En DENIA a………..de……………de  2021
(Firma del padre) (Firma de la madre)
(копирайте молбата и я изпратете на e-mail: rev_aleksandar@yahoo.es, или WhatsApp, тел. +34 690109682)
…………………………………………………………………………………..

2. SOLICITUD DE BAUTISMO PARA ADULTOS

IGLESIA ORTODOXA BULGARA – PATRIARCADO BULGARO
DIÓCESIS OCCIDENTAL Y MEDIOEUROPEO

IGLESIA ORTODOXA BULGARA EN ESPAÑA
PARROQUIA “SANTOS  KIRILO  Y  METODIO”
DENIA (Alicante)
SOLICITUD DE BAUTISMO
 
Yo, el abajo firmante,…… (Nombre y apellidos)…………, NIE:…………….., EGN:………………,
Nacido  en  Ciudad de……………., Prov.  ……………., País………………,  El día…… de…….de …….., con domicilio en…………………………………………………………, tel.……………………

Solicito a la Iglesia Ortodoxa Búlgara el Santo Sacramento  Bautismo:

Soy hijo de: Don……………………….., EGN:……………….., Natural de Ciudad de…………………., Prov.…………………, País……………;
Y de Doña………………………….,  EGN:………………, Natural de Ciudad de………………,  Prov. ……………, País …………………….
PAREJA LEGALMENTE CASADA el día …. de…. de 19……
en Ciudad de…………………., de RELIGIÓN ……………………….

Padrino/Madrina: Don/Doña………………………………………….., NIE:………………….., EGN: …………………… Natural de Ciudad de…………………, Prov….…………….., País………………..
Quiero que esto Santo Sacramento sea señal pública de mi Fe, según las escrituras del Santo Evangelio y las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia Ortodoxa.

                      En DENIA а…… de…….. de 2021

(Firma)
…………………………………………………………………………
(копирайте молбата и я изпратете на e-mail: rev_aleksandar@yahoo.es, или WhatsApp, тел. +34 690109682)