СВ. ТАЙНСТВА В ЦЪРКВАТА

Църквата, сама по себе си е тaйнство.

Раждането-въплъщението на Господ Иисус Христос, живота и проповедта Му, кръстната смърт и славното Му Възкресение, възнасянето Му на Небето и слизането на Св. Дух над апостолите са Велико Тайнство. Т.е. създаването на Църквата, Мистичното Тяло Христово, тук на земята е Тайнство. Т.е. създаването на Църквата, Мистичното Тяло Христово, тук на земята е Тайнство. То е ново сътворение на човека в Боговъплъщението, смъртта и възкресението на Господа, и съшествието на Св. Дух, за нов живот по образа на Св. Троица. Църквата е съединение на видимото с невидимото, тя е единство на човека с Бога; Тя е непрестанна Петдесетница, която излива Божията благодат чрез всички форми на своя живот.

В живота на Църквата са установени конкретни свещенодействия. Едни са установени от Христос и се наричат тайнства (мистерии), защото чрез тях безусловно се преподават благодатните дарове на Св. Дух: Кръщение, Миропомазание, Причащение, Покаяние – Изповед, Свещенство, Брак и Елеосвещение – Маслосвет. Други са се появили от самия живот на Църквата и са наречени обреди, чрез които изпросваме Божията милост и помощ както за укрепване във вярата, така и за благославяне, освещаване и посвещаване на лица, предмети и места: монашеско пострижение, освещаване на храмове, кръстове и икони, плодове и животни, опелото и панихидата, трапезите и молебените, молитвите за каквато и да било нужда и др. молитвени правила отслужвани от свещеника. Всички тези обреди също даряват благодатта на Св. Дух, както е обещал Бог, и Църквата удостоверява това.

Неправилно е да се твърди, че тайнствата са точно седем на брой. Неправилно е да се твърди, че тайнствата са точно седем на брой. Всичко в християнския живот, казва проф. Павел Евдокимов, е църковно и има тайнствена природа, защото „Ще излея от Моя дух върху всяка плът“ (Деян. 2:17) – всичко е харизма, дар за служение на Бога и Църквата. Следователно, действията на Св. Дух са безчислени.

Св. Йоан Златоуст казва: „Мистерион, Тайнство е всичко, което съединява Св. Дух и човека и се постига само с вяра. Тайнство – това е самата Църква и нейните най-важни свещенодействия – Кръщение и Евхаристия; тайнства са също и църковната догматика, и молитвите, и въобще всичко, което изразява едното спасително тайнство или спасителната тайна на Иисус Христос.“

Всички тайнства водят към Евхаристията, която е свидетелство на Църквата за духовната реалност на всяко тайнство. Те се извършват винаги в Църквата, от Църквата и за Църквата.

За това светите отци не са определяли точно броя на тайнствата и не са правили разлика между тайнствата и обредите, нещо което се прави в латинската църква след великата схизма и прониква на Изток през 13 век.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЦЪРКОВНИТЕ ТАЙНСТВА

Класическо е определението дадено в Изповеданието на православната вяра: „ Тайнството е свещенодействие, в което под видим знак вярващият получава невидимата Божия блaгодат“.

Църковните тайнства са свещенодействия, установени от Бога, чрез които при строго определена молитвена формула, се измолват над вярващите благодатните дарове на Светия Дух. Без тия благодатни дарове човек не може да живее духовно, нито да се спаси, тъй като първородният грях, разпространил се в целия човешки род, прави хората врагове Божии. Иисус Христос, Който слезе на земята, за да ни примири с Бога, основа Църквата Си, в която установи да се извършват от апостолите и техните приемници св. Тайнства. Чрез тия тайнства текат към нас като струи от жива вода Божии милости, които умиват, обновяват и подкрепят душите ни. Те са пътя и вратата, които Господ ни е посочил, и които водят човека към Царството Божие, и по които Той се завръща при хората.

В св. Тайнства видимите действия на свещенослужителя се съединяват с невидимите, благодатни, тайнствени действия на Светия Дух. Поради това те се наричат тайнства. Не всеки вярващ може да извършва тайнствата, а само епископите, като приемници на апостолите, и свещениците, ръкоположени от епископите. Епископите и свещениците извършват при това само видимите действия в тайнствата. Невидимата сила на спасителната благодат се дава при тия действия от Самия Бог. Т.е. свещенослужителите са извършителите на църковните свещенодействия и „са служителите на тайнствата на Иисус Христос“.

СЕДЕМТЕ ГЛАВНИ ТАЙНСТВА НА ЦЪРКВАТА

Днес Православната църква посочва 7 главни св. Тайнства: Кръщение, Миропомазание, Причащение, Покаяние (Изповед), Свещенство, Брак и Елеосвещение (Маслосвет), чрез които, както вече бе казано по-горе, вярващите получават Божията благодат, необходима им, за да се очистят, възродят, подкрепят за нов живот и да достигнат светост и спасение, крайната цел на християнския живот (1 Петр. 1:9, 16).

Виж за повече информация използваните източници:

https://bg-patriarshia.bg/mysteries

http://www.pravoslavieto.com/docs/Tainstva

Макариопольский эп. Доктор Никодим и Архим. Доктор Серафим, “Вера, Надежда, Любовь”, Библиотека духовного возрождения, Враца, 1991. Павел Евдокимов, Православие, Из. Омофор, София 2006