Все още няма коментари

Любовта никога не иска, тя винаги дава.

В моменти на изкушение слабите търсят виновните, а силните – Бога.
Няма случайни срещи: или Бог изпраща правилния човек при нас, или ние сме изпратени от Бога при някой непознат за нас човек.
Източникът на умората не е в тялото, а в ума.
Можете да направите повече, отколкото си мислите.
Познаването на Библията е добро, но познаването на автора е по-добро.
Ако сърцето не се моли,
тогава езикът работи напразно.
Забравете обидата, никога не забравяйте добротата.
Нека невъзможното да стане възможно. Нека всичко, което е далеч, да бъде по-близо. И нека всичко, което изглежда толкова трудно, да бъде решено красиво и лесно.
Добро утро, скъпи мой приятелю. 😇❤🙏

Автор: Леонид Семиколенов

Публикувай коментар